17 March, 2017 02:27

Sken & OCR by Makakuk

Autor zemřel dříve, než napsal další cestopis

Table of Contents

1 Kapitola první VE MĚSTĚ MRTVÝCH 4

2 Kapitola druhá JEZERO MAHA-LÁMŮ 33

3 Kapitola třetí OPĚT NA SVOBODĚ 57

4 Kapitola čtvrtá PROTI SOBĚ 78

5 Kapitola pátá BITVA NA ALLÁHOVĚ DŽEBELU 98

6 Kapitola šestá VZHŮRU KE HRANICI! 122

1

Advertisements